Vilket är det vanligaste läkemedlet som används för att behandla ADHD | Green Sverige

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en vanlig neuroutvecklingsstörning som kan ha betydande inverkan på akademiska, sociala och yrkesmässiga resultat. Det vanligaste läkemedlet för behandling av ADHD är metylfenidat (MPH).

https://greensverigeonline.blogspot.com/2022/10/vanligt-lakemedel-som-anvands-for-att-behandla-adhd.html