Vilket är det säkraste smärtstillande medlet att använda | Green Sverige

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är den vanligaste typen av smärtstillande medel. NSAID inkluderar ibuprofen, aspirin och naproxen. Dessa läkemedel lindrar smärta genom att minska inflammation, sänka feber och stoppa blod att komma ut ur ett skadat blodkärl eller vävnad i kroppen.

https://greensverigeonline.blogspot.com/2022/10/vilket-ar-det-sakraste-smartstillande.html